Arb. Av. Ervin ÖZLEM, 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamlamış, akabinde hukuk eğitimi için girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olmuştur. 

Başarılı bir eğitim hayatından sonra 2018 yılında Özlem Hukuk & Danışmanlık ofisini kuran Arb. Av. Ervin ÖZLEM, zaman içerisinde Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olup özelikle Ağır Ceza Mahkemeleri’nin görev alanına giren dava dosyalarında hukuki destek sunmaktadır.

Bununla birlikte İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanlarında da ağırlıklı olarak çalışmalarını yürüten Arb. Av. Ervin ÖZLEM, gerek yurt içindeki gerekse de yurt dışındaki kurumsal firmalara danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ayrıca arabulucu unvanı bulunan Arb. Av. Ervin ÖZLEM, dava şartı arabuluculuğun geçerli olduğu İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Kira Hukuku ve Kat Mülkiyeti Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıklar ile ihtiyari olarak başvurulan arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar yönünden tarafları bir araya getirerek arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesini sağlamaktadır.