Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İcra-İflas Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

– Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemlerinin yapılması

– İlamlı ve ilamsız icra takibi başlatılması

– İpoteğin iptali davaları

– Kira alacağının ödenmemesinden dolayı haciz ve tahliye talepli icra takip işlemleri

– İflas yolu ile takip işlemleri ve iflas davaları

– İcra takibine itiraz ve ödeme emrinin iptali işlemleri

– İtirazın kaldırılması, itirazın iptali, menfi tespit davaları

– Usulsüz tebligata itiraz işlemleri