Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İdare Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

– Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline yönelik davalar

– İdarenin sorumluluğundan doğan tam yargı davaları

– İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve sürecin takibi

– İmar Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların çözümü

– Kamulaştırmadan ve haksız el atmadan doğan davalar

– Devlet memurlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 657 sayılı Kanun’dan doğan davalar