Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İnşaat Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

– Kentsel dönüşüm ile ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantıları için Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun toplantı çağrı ve karar tutanaklarının hazırlanması

– Riskli yapı ve riskli alan tespitine ilişkin davaların açılması

– Kentsel dönüşüme tabi tutulacak taşınmazlarda ikamet eden kat maliklerinin kira yardımından faydalanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılacak başvurular

– Kentsel dönüşümle ilgili kararların alınacağı apartman yönetimi toplantılarına katılmayan kat maliklerine ihtarname gönderilmesi

– Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

– İnşaat firmalarına 6306 sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili ticari danışmanlık

– Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve belediyelerde takip edilecek iş ve işlemler