Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

İşçi yönünden;

– İş akdinin feshine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması

– İşçilik alacaklarına yönelik davaların açılması ve sürecin yürütülmesi

– İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları

– İşe iade davaları

– Sigortalılığın tespitine ilişkin davalar

İşveren yönünden;

– İş yeri personel yönetmeliklerinin hazırlanması

– İş sözleşmelerinin hazırlanması

– İş Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü dava sürecinin yürütülmesi

– Arabuluculuk müzakerelerinin yürütülmesi