Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize Miras Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

– Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması

– Mirasçılık belgesinin iptali davaları

– Mirasın reddi davaları

– Mirasçıdan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları

– Saklı paya ilişkin tenkis davaları

– Vasiyetnamelerin düzenlenmesi

– Vasiyetnamenin iptali davaları

– Mirasın tespiti davaları

– Miras intikal işlemlerinin yapılması

– Elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete geçilmesine ilişkin sürecin yürütülmesi