Özlem Hukuk & Danışmanlık olarak, müvekkillerimize Sözleşmeler Hukuku kapsamında sunmuş olduğumuz başlıca hizmetlerimiz;

– Kiralamayı içeren her türlü sözleşmenin hazırlanması

– Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından önce kontrol edilerek aleyhe olabilecek hususlarda uyarılarda bulunulması

– Değişen yasal mevzuat ve güncel Yargıtay kararlarına göre sözleşmelerin revize edilmesi

– Mücbir hal sebebiyle ifa güçlüğü meydana gelen hallerde sözleşme hükümlerinin yeni hal ve koşullara uyarlanması

– Her türlü sözleşmenin baştan sona tanzim edilerek imza aşamasına uygun hale getirilmesi